Projekti

MASTER DVOJNE DIPLOME


Akademija poslovnih strukovnih studija Beograd konstantno radi na svom pozicioniranju na mapi značajnih evropskih visokoškolskih institucija, kao i na osposobljavanju svojih studenata za regionalno i evropsko tržište rada. Zato Akademija proširuje svoje veze i partnerstva u regionu, Evropi i svetu, otvarajući perspektive za studente da, shodno svojim mogućnostima, a uz podršku akademije, nastave svoje obrazovanje na nekoj od svetski priznatih visokih škola i univerziteta.
U vezi sa tim ističemo da je već dogovoreno potpisivanje protokola za master dvojne diplome na državnom Univerzitetu kooperativnih studija Baden-Virtemberg (DHBW) u Štutgartu.
U toku je konkretizacija uslova: izrada kriterijuma za prijem, definisanje cene i organizacija nastavnog procesa, koji će se svakako odvijati delom na Akademiji poslovnih strukovnih studija Beograd, a delom na univerzitetu u Štutgartu.
Ovakav vid saradnje pruža mogućnost promovisanje zajedničke akademske i kulturne razmene  u oblastima obrazovanja, istraživanja i drugih aktivnosti, prevashodno sa ciljem da studentima omogući sticanje znanja za uspešno funkcionicanje i rad u globalnom okruženju, kao i da ojača internacionalizaciju visokog strukovnog obrazovanja.