Reč predsednika Akademije

prof. dr Saša Bovan

Poštovani posetioci,

 

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija je prva državna akademija ovog tipa, a osnovana je u cilju promovisanja i podizanja ugleda visokog strukovnog obrazovanja u Republici Srbiji. Nastala je transformacijom dveju visokih strukovnih škola sa dugom tradicijom: Beogradske poslovne škole – Visoke škole strukovnih studija i Visoke škole lepih i primenjenih umetnosti strukovnih studija iz Beograda, te možemo sa ponosom istaći da Akademija ima čvrste temelje na kojima gradi svetlu budućnost.

Svoju suštinsku delatnost Akademija ostvaruje kroz nastavni proces na dva nivoa studija: na osnovnim i specijalističkim, i master strukovnim studijama, uspešno primenjujući koncept dualnog obrazovanja, koji predstavlja sintezu između stečenih teorijskih i praktičnih znanja.

Naša strategija se zasniva na ideji da kontinuirano radimo na osavremenjivanju studijskih programa, primarno iz oblasti poslovnih studija, informacionih tehnologija i prava, koji su atraktivni, moderni i koji pružaju inovativne pristupe u procesu nastave i učenja, a sve sa namerom da svojim studentima obezbedimo konkurentnost kako na domaćem, tako i na evropskom tržištu rada.

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija ima jasnu misiju i viziju- razvoj kompetentnih mladih ljudi, budućih stručnjaka u svojim oblastima obrazovanja i interesovanja, koji znanja stečena tokom studija koriste u složenim uslovima života i rada. Imajući u vidu razvoj savremenih tehnologija u poslovnom svetu, glavni cilj naše institucije je da studentima pruži mogućnost da savladaju veštine koje su im neophodne ne samo u situacijama učenja ili rada, već u svim oblastima života. Na taj način Akademija prati strategiju razvoja obrazovanja Republike Srbije, koja ističe važnost primene koncepta celoživotnog učenja.

Biti student je više nego samo studirati! Visoko obrazovanje podrazumeva razvoj Vaše celokupne ličnosti i učestvovanje u širokom rasponu aktivnosti izvan amfiteatara, računarskih laboratorija i biblioteka, a koje Vam Akademija pruža kroz interne i eksterne projekte u domenu razvoja, međunarodne saradnje, stručne prakse, karijernog vođenja, kao i kroz studentske organizacije u vidu Studentskog parlamenta i Studentske sportske asocijacije.

Akademija posluje po principima društveno odgovornog poslovanja, vodeći računa o poštovanju etičkih principa, zaštiti i promovisanju prava zaposlenih i studenata, brinući o lokalnoj zajednici i životnoj sredini.

Briga o studentima je glavni prioritet svih zaposlenih na Akademiji, a naš moto ostaje nepromenjen: „ Sa našom diplomom i znaš i umeš!“

 

S poštovanjem,

predsednik Akademije,

dr Miodrag Paspalj, prof. s.s.