Rukovodstvo

Predsednik Akademije

Menadžer Akademije poslovnih strukovnih studija

Pomoćnik predsednika za nastavu

Rukovodilac Centra za razvoj, kvalitet i projekte

Rukovodilac za stručnu praksu i karijerno vođenje

Rukovodilac za naučno-istraživački i stručni rad

Rukovodilac za saradnju sa privredom

v.d. Sekretar Akademije poslovnih strukovnih studija