Institucije

Akademija poslovnih strukovnih studija, kao internacionalno i interkulturalno orijentisana institucija, konstantno proširuje spektar akademije i univerziteta iz regiona i inostranstva sa kojima realizuje partnerstva. Shvatajući značaj pozicioniranja u međunarodnim obrazovnim krugovima, Akademija poslovnih strukovnih studija kontinuirano radi na jačanju svog brenda i ugleda u prosvetnom sistemu u zemlji i inostranstvu. Saradnja Akademije poslovnih strukovnih studija sa drugim institucijama ogleda se u razmeni studenata, razmeni nastavnog kadra, organizaciji zajedničkih međunarodnih naučno-stručnih konferencija, letnjih škola, zajedničkih studijskih programa i naučno-stručnih časopisa. Akademija poslovnih strukovnih studija ima potpisane Sporazume o saradnji sa sledećim inostranim univerzitetima:

Rb. Naziv institucije
1 Državni Univerzitet kooperativnih studija Baden-Virtemberg (DHBW) iz Štutgarta, Nemačka
2 Državni Istočni kineski opšti univerzitet (East China Normal University) iz Šangaja, NR Kina
3 Visoka poslovna škola Državnog pedagoškog univerziteta iz Omska, Rusija
4 Državni Univerzitet ekonomskih nauka iz Bakua, Azerbejdžan
5 Univerzitet strukovnih studija iz Kremsa (University of IMC), Austrija
6

Poslovna škola iz Rima (Rome Business School), Italija

7

Algonquin koledž iz Otave (Algonquin College of Applied Arts and Technology), Kanada

8 Univerzitet Slobomir P, Republika Srpska
9 Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu
10 Univerzitet Union