Savet akademije

Predsednik saveta

  dr Valentina Mirković

Predstavnici osnivača

  • dr Emilija Popović
  • dr Almir Muhović
  • prof. dr Evica Petrović
  • prof. dr Slađana Vujičić
  • Marko Stojanović

Predstavnici nastavnog osoblja- Odsek poslovnih i informatičkih studija

  • dr Dušan Ljubičić
  • dr Danijela Radenković
  • dr Valentina Mirković
  • dr Dragan Jerinić

Predstavnici nastavnog osoblja - Odsek za umetnost i dizajn

  • dr Branislav Dimitrijević
  • Mirko Tadić
  • dr Martin Erdeš

Predstavnici nenastavnog osoblja - Odsek poslovnih i informatičkih studija

  • Snežana Dobrić

Predstavnici nenastavnog osoblja - Odsek za umetnost i dizajn

  • Slobodan Peruničić

Predstavnici studenata - Odsek poslovnih i informatičkih studija

  • Miško Čolević
  • Kristina Narančić
  • Vanja Pantić