Savet akademije

Predsednik saveta

 • dr Dušan Ljubičić

Predstavnici osnivača

 • prof. dr Slobodan Stamenković
 • prof. dr Aleksandar Živković
 • prof. dr Branko Bjelić
 • doc. dr Aleksandar Stefoski
 • dipl. pravnik Veroljub Cvetković
 • dipl. pravnik Vlastimir Gladović

Predstavnici nastavnog osoblja - odsek Beograd

 • dr Dušan Ljubičić
 • dr Danijela Radenković
 • dr Valentina Mirković
 • dr Dragan Jerinić

Predstavnici nastavnog osoblja - odsek Blace

 • dr Igor Novaković
 • dr Nenad Jovanović
 • dr Jasminka Đurović
 • dr Marija Stojiljković

Predstavnici nenastavnog osoblja - odsek Beograd

 • Sanja Đurić

Predstavnici nenastavnog osoblja - odsek Blace

 • Sergej Nelepa

Predstavnici studenata - odsek Beograd

 • Marko Srećković
 • Miško Čolević

Predstavnici studenata - odsek Blace

 • Emilija Simijonović