Savet poslodavaca

Shodno politici liberalizacije tržišta rada kao trenda na ovim prostorima, uloga poslodavaca postaje sve značajnija. Savet poslodavaca je organ Akademije koji ima za cilj unapređenje studijskih programa, odnosno ima savetodavnu ulogu u procesu podizanja kvaliteta nastave.

Konstituisanjem ovog organa, Akademija se neposredno uključuje u proces kreiranja tržišta rada, i to na dva načina, pre svega izradom studijskih programa baziranih na realnim potrebama poslodavaca i sa druge strane prenošenjem znanja i veština studentima Akademije. Savet poslodavaca čine najugledniji stručnjaci iz najznačajnijih oblasti privrede, državnih organa i drugih relevantnih organizacija. Na ovaj način, jasno stavljamo doznanja da je naš cilj obrazovanje kadrova, koji su spremni da se odmah po završetku studija zaposle u struci za koju su obučeni.

Predstavnici saveta poslodavaca