Stručna praksa i karijerno vođenje

Beogradska akademija poslovnih i umetničkih strukovnih studija (u daljem tekstu Akademija), nastavnim planom i programom predvidela je da studenti određeno vreme provedu na stručnoj praksi u Centru za praktično obrazovanje (privredni i drugi subjekti, državni organi, preduzeća i ustanove).

Stručna praksa predstavlja vid praktičnog učenja koji podrazumeva boravak u Centru za praktično obrazovanje, gde se student upoznaje sa načinom poslovanja, učestvujući u svakodnevnim aktivnostima, neposredno posmatrajući zaposlene, ali i obavljajući zadatke manje ili veće složenosti.

Stručna praksa ima za cilj da unapredi sposobnost studenata za uspešnu primenu stručnog znanja i naučnih saznanja i metoda u datim praktičnim situacijama, kao i da doprinese intenzivnijem povezivanju teorije i prakse.

Osnovni ciljevi obavljanja stručne prakse su: omogućiti studentima da u toku obavljanja stručne prakse sagledaju primenu različitih znanja u funkcionisanju organizacije na svim njenim nivoima; pomoći studentima u procesu izgradnje i jačanja samopouzdanja kroz upotrebu znanja i veština stečenih tokom studija; omogućiti studentima da kroz preuzimanje svakodnevnih odgovornosti za određene poslove razumeju okruženje organizacije i različite radne ambijente; pružiti studentima priliku za istraživanje i sticanje realnog radnog iskustva što je od izuzetnog značaja za narednu fazu njihove profesionalne karijere i obrazovanje tokom čitavog života.

Studenti koji obave stručnu praksu u organizaciji Akademije, dobijaju odgovarajući sertifikat koji predstavlja dokaz da su stekli određeno praktično znanje u kompaniji ili instituciji u kojoj su obavili stručnu praksu.

Prijavu za obavljanje stručne prakse studenti mogu podneti Studentskoj službi (stručna praksa) u kancelariji u prizemlju (preko puta A5 i A6) svakim radnim danom od 11.00 do 13.00 časova, u periodu od 01.10. do 28.02. tekuće školske godine (zimski semestar).

Studenti mogu podneti prijavu za obavljanje stručne prakse u gore navedenom roku, osim ako u samoj Ponudi nije određen neki drugi rok.

Prijavu za obavljanje stručne prakse u organizaciji Akademije studenti mogu podneti isključivo za one kompanije i institucije koje se nalaze na listi Ponude stručne prakse.

Lista Ponude kompanija i institucija proširivaće se shodno novim ugovorima o saradnji.

Studenti će biti raspoređeni na obavljanje stručne prakse u onu kompaniju ili instituciju koju su naveli prilikom podnošenja prijave, shodno trenutnoj raspoloživosti.

Studentima koji se prijave za obavljanje stručne prakse, a zatim bez odgovarajućeg opravdanja otkažu prijavu, biće onemogućeno da obave stručnu praksu u organizaciji Akademije.

Rukovodilac za stručnu praksu i karijerno vođenje

  • dr Snežana Lekić
    Kontakt: snezana.lekic@bpa.edu.rs
Rb. Osnovne strukovne studije - Nastavni plan i program do 2017 Dokument
1 Uputstvo za izradu Projektnog rada
2 Tehničko uputstvo za izradu Diplomskog rada
3 Naslovna strana Projektnog rada
4 Naslovna strana Diplomskog rada
Rb. Osnovne strukovne studije - Nastavni plan i program od 2017 Dokument
1 Uputstvo za izradu Projektnog rada
2 Naslovna strana Projektnog rada
Rb. Specijalističke strukovne studije Dokument
1 Uputstvo za izradu Projektnog rada
2 Uputstvo za izradu Završnog rada
3 Naslovna strana Projektnog rada
4 Naslovna strana završnog rada
Rb. Master strukovnih studija Dokument
1 Uputstvo za izradu Projektnog rada
2 Tehničko uputstvo za izradu završnog master rada
3 Naslovna strana Projektnog rada
4 Naslovna strana master rada