Studentska služba

Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Dragan Tomašević Šef studentske službe Galerija 24 3042-385 11 - 13h
2 Miloš Mandić Samostalni stručnotehnički saradnik za organizaciju nastave i ispita Galerija 25 3042-312
3 Čedomir Bojković Samostalni stručnotehnički saradnik za kontrolu i izradu diploma Galerija 23 3042-313 11 - 13h Četvrtak: 11 - 18h
4 Slavica Janjić Samostalni stručnotehnički saradnik za kontrolu i izradu diploma Galerija 23 3042-313 11 - 13h Četvrtak: 11 - 18h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Nasto Marović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Prizemlje 3042-314 11 - 13h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Aleksandra Komadinić Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-334 11 - 13h Ponedeljak: 11 - 18h
2 Nebojša Basta Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-334 11 - 13h Ponedeljak: 11 - 18h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Maja Srdanović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-379 11 - 13h Sreda: 11 - 18h
2 Željka Pavlović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-379 11 - 13h Sreda: 11 - 18h
3 Miroslav Tripković Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-379 11 - 13h Sreda: 11 - 18h
4 Slavica Opalić Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-379 11 - 13h Sreda: 11 - 18h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Gordana Slepčević Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-315 11 - 13h Utorak: 11 - 18h
2 Goran Popović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-315 11 - 13h Utorak: 11 - 18h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Aleksandra Vukašinović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-316 11 - 13h Četvrtak: 11 - 18h
2 Vladimir Aleksić Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-316 11 - 13h Četvrtak: 11 - 18h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Marija Martinović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-318 11 - 13h Petak: 11 - 18h
2 Bojanа Mitrović Viši stručnotehnički saradnik za studentska pitanja Galerija Šalter studentske službe 3042-318 11 - 13h Petak: 11 - 18h
Rb. Ime i prezime Funkcija Sprat Kancelarija Kontakt Radno vreme Dežurstvo
1 Sanja Đurić Samostalni stručnotehnički saradnik za stručnu praksu i završne radove Prizemlje 3042-331 11 - 14h
2 Radmila Raković Viši stručnotehnički saradnik za stručnu praksu i završne radove Prizemlje 3042-331 11 - 14h
3 Bojana Teofilović Viši stručnotehnički saradnik za stručnu praksu i završne radove Prizemlje 3042-331 11 - 14h
4 Milan Lončar Viši stručnotehnički saradnik za stručnu praksu i završne radove Prizemlje 3042-331 11 - 14h