Studentski parlament

Studentski parlament je organ Akademije preko koga studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese u Akademiji, u skladu sa Zakonom.

Studentski parlament je sastavljen isključivo od studenata i ima svoje predstavnike u svim organima Akademije. On postoji od 2003. godine i u saradnji sa menadžmentom Akademije tokom cele godine organizuje veliki broj, kako domaćih, tako i međunarodnih projekata, putovanja i takmičenja u kome naši studenti imaju zapažene rezultate.

Pored zaštite prava i interesa studenata, cilj Studentskog parlamenta je podizanje standarda kako studiranja, tako i života naših studenata.

Studentski parlament Akademije se nalazi u suterenu zgrade i svi koji žele da na bilo koji način učestvuju u našim projektima, dođu sa novim idejama ili pomognu na bilo koji način su dobrodošli.

Predstavnici Studentskog parlamenta