Informacioni sistemi (2020. god.)-mss

Cilj master studijskog programa INFORMACIONI SISTEMI jeste sticanje najnovijih znanja i veština iz oblasti informacionih sistema, upoznavanje i ovladavanje naprednim metodama i tehnikama i osposobljavanje studenata za uspešnu primenu stečenih znanja i veština u praksi.

Ishod procesa učenja – stvaranje kompetentnih master inženjera za informacione sisteme za efektivno i efikasno uključivanje u poslovne procese u globalnom poslovnom okruženju. Nakon završenih studija na master studijskom programu Informacioni sistemi, studenti se osposobljavaju za obavljanje kompleksnih zadataka u oblasti informacionih sistema koristeći savremene informacione tehnologije. Studijski program će omogućiti studentima sagledavanje, razumevanje i ovladavanje složenim teoretskim i praktičnim znanjem i veštinama.

Studenti će, između ostalih, steći sledeće predmetno-specifične sposobnosti i stručne kompetencije:

• prikupljanje, analiza i specifikacija korisničkih zahteva i modelovanje softvera koji te zahteve treba da podrži;

• specificiranje i strukturiranje zahteva za podacima i informacijama koristeći odgovarajuće tehnike konceptualnog modelovanja;

• rukovođenja projektima razvoja informacionih sistema;

• razumevanje suštinske sistemske i mrežne tehnologije, sa akcentom na klaud računarstvo;

• razvijanje logičkog i fizičkog nivoa predstavljanja baze podataka;

• razumevanje i rešavanje problema procesa analize, projektovanja, održavanja, organizovanja i upravljanja informacionim sistemima;

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 3 obavezna predmeta, jedan izborni predmet (28 bodova)

Drugi semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa  (32 boda)

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (27 bodova)

Četvrti semestar: 1 obavezni predmet, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad, završni rad   (33 boda)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 558 METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 1 3 + 2 7
2 583 BAZE PODATAKA - NAPREDNI NIVO 1 3 + 2 7
3 584 SISTEMSKA ANALIZA POSLOVANJA 1 3 + 2 7
4 Izborni 1 1 3 + 2
214 ORGANIZACIONO PONAŠANJE 1 3 + 2 7
585 DISKRETNE MATEMATIČKE STRUKTURE 1 3 + 2 7
5 586 KLAUD RAČUNARSTVO 2 3 + 2 7
6 587 MODELOVANJE POSLOVNIH PROCESA 2 3 + 2 7
7 588 INTERNET TEHNOLOGIJE 2 2 3 + 2 7
8 Izborni 2 2 3 + 2
589 ODABRANE STATISTIČKE METODE 2 3 + 2 7
590 PREDUZETNIŠTVO U IT 2 3 + 2 7
566 STRUČNA PRAKSA (MAS. I GODINA) 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
9 592 NAPREDNO VEB PROGRAMIRANJE 3 3 + 2 7
10 593 IZABRANA POGLAVLJA IZ ELEKTRONSKOG POSLOVANJA 3 3 + 2 7
11 594 PRAVO I ETIKA U IT 3 3 + 2 6
12 Izborni 3 3 3 + 2
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 3 3 + 2 7
595 UPRAVLJANJE PROJEKTIMA INFORMACIONIH SISTEMA 3 3 +2 7
596 DIGITALNI MARKETING 3 3 + 2 7
13 597 FIZIČKO PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA 4 4 + 4 8
14 Izborni 4 4 3 + 3
598 ALATI POSLOVNE INTELIGENCIJE 4 3 + 3 8
599 INOVACIJE I RAZVOJ 4 3 + 3 8
15 Izborni 5 4 3 + 3
473 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA 4 3 + 3 7
600 DIGITALNE KOMUNIKACIJE 4 3 + 3 7
601 OSNOVE INTERNACIONALNOG BIZNISA 4 3 + 3 7
567 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (MAS. II GODINA) 4 0 + 8 4
553 ZAVRŠNI RAD (MAS.) 4 0 + 10 6
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Informacioni sistemi master strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni master inženjer informacionih sistema  i 120 ESPB.

Napomena: Završni rad (MAS.) koji nosi 6 ESPB sastoji se od 2 dela (Predmet završnog rada i Završni rad) od kojih svaki nosi po 3 ESPB.