Informacioni sistemi i tehnologije (2017. god.)-oss

Osnova svrha studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije je da studentima pruži praktična znanja, veštine i kompetencije u oblasti informacionih sistema i tehnologija, digitalnog poslovanja, menadžmenta itd., kako bi kao budući stručnjaci za informacione sisteme i tehnologije mogli da odgovore na zahteve savremene ekonomije u oblasti IT-a.

Ishodi učenja uključuju savladavanje procesa za analizu, projektovanje, održavanje, organizaciju i upravljanje informacionim sistemima u cilju postizanja efektivnog i efikasnog rada organizacija, modeliranje poslovnih procesa, identifikacija, prikupljanje, analiza i specifikacija zahteva krajnjih korisnika i modeliranje softvera koji treba da unapredi poslovanje korišćenjem informacionih tehnologija.

Predmetno- specifične kompetencije uključuju i administraciju računarskih mreža, kreiranje i održavanje sajtova, izradu multimedijalnih prezentacija, grafički dizajn, implementaciju i održavanje aplikativnog i sistemskog softvera, projektovanje, korišćenje i administraciju baza podataka, razvoj savremenih višeslojnih informacionih sistema, objetno i veb programiranje, analiza, projektovanje i implementacija sistema zaštite informacionih sistema, projektovanje i implementacija savremenih aplikacija, primena internet tehnologija, projektovanje i razvoj višedimenzionalnih modela za potrebe skladišta podataka.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (27 bodova)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (33 boda), dva fakultativna strana jezika

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (32 boda)

Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet, stručna praksa (28 bodova), dva fakultativna strana jezika

TREĆA GODINA:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (28 bodova)

Šesti semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (32 boda)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 001 EKONOMIJA 1 3 + 2 + 0 7
2 002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 + 0 7
3 147 MATEMATIKA 1 3 + 2 + 0 7
4 520 UVOD U INFORMACIONE SISTEME I TEHNOLOGIJE 1 3 + 2 + 0 6
5 262 ENGLESKI JEZIK 1 2 3 + 2 + 0 5
6 378 STATISTIKA 2 3 + 2 + 0 6
7 459 OSNOVE PROGRAMIRANJA 2 3 + 1 + 1 6
8 507 ARHITEKTURA RAČUNARA I OPERATIVNI SISTEMI 2 2 + 1 + 1 6
9 Izborni 1 2 2 + 2 + 0
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 2 + 0 6
006 RAČUNOVODSTVO 2 2 + 2 + 0 6
008 MARKETING 2 2 + 2 + 0 6
535 PRAVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA 2 2 + 2 + 0 6
578 INTERNET SERVISI 2 2 + 2 + 0 6
Fakultativni
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
550 ŠPANSKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
542 STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
10 007 MENADŽMENT 3 3 + 2 + 0 6
11 016 BAZE PODATAKA 3 3 + 1 + 1 7
12 416 ENGLESKI JEZIK 2 3 3 + 2 + 0 6
13 462 OBJEKTNO PROGRAMIRANJE 3 3 + 1 + 1 7
14 Izborni 2 3 2 + 2 + 0
024 OPERACIONA ISTRAŽIVANJA 3 2 + 2 + 0 6
483 E-UPRAVA 3 2 + 2 + 0 6
576 ALGORITMI I STRUKTURA PODATAKA 3 2 + 2 + 0 6
15 015 PROJEKTOVANJE INFORMACIONIH SISTEMA 4 3 + 2 + 0 6
16 060 ELEKTRONSKO POSLOVANJE 4 3 + 2 + 0 6
17 538 RAČUNARSKE MREŽE 4 3 + 1 + 1 6
18 Izborni 3 4 3 + 2 + 0
512 GRAFIČKI DIZAJN 4 3 + 2 + 0 6
517 ZAŠTITA INFORMACIONIH SISTEMA 4 3 + 2 + 0 6
Fakultativni
397 NEMAČKI JEZIK 2 3 2 + 2 0
551 ŠPANSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
543 STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA 4 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
19 464 MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 5 3 + 2 + 0 7
20 510 VEB DIZAJN 5 3 + 1 + 1 7
21 519 INTERNET TEHNOLOGIJE (ANGULAR) 5 3 + 1 + 1 7
22 Izborni 4 5 3 + 2 + 0
547 UPRAVLJANJE SOFTVERSKIM PROJEKTIMA 5 3 + 2 + 0 7
580 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA 5 3 + 2 + 0 7
23 511 VEB PROGRAMIRANJE 6 3 + 1 + 1 7
24 534 PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA 6 3 + 2 + 0 6
25 Izborni 5 6 3 + 2 + 0
096 MENADŽMENT INOVACIJA 6 3 + 2 + 0 6
098 OSIGURANJE 6 3 + 2 + 0 6
577 INTERNET INTELIGENTNIH UREĐAJA 6 3 + 2 + 0 6
581 PREDUZETNIŠTVO I BIZNIS 6 3 + 2 + 0 6
26 Izborni 6 6 3 + 2 + 0
518 INTERNET MARKETING 6 3 + 2 + 0 7
579 SISTEMI POSLOVNE INTELIGENCIJE 6 3 + 2 + 0 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 8 6
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.

Završetkom studijskog programa Informacioni sistemi i tehnologije osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni inženjer informacionih sistema i ukupno 180 ESPB.