Javna uprava (2014. god.)-oss

Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u državnoj administraciji, u privrednim društvima, kod preduzetnika na poslovima veoma raznovrsne državne i nedržavne javne uprave.

Student razvija kompetencije za razumevanje svih instituta upravnog prava, sposobnost za rešavanje provostepenih upravnih postupaka, samostalno upravljanje administrativnim i kancelarijskim poslovanjem, sastavljanje i vođenje raznovrsnih upravnih evidencija.

Predmetno-specifične sposobnosti omogućavaju studentima: samostalno i stručno obavljanje poslova prijema podnesaka u radu javnopravnih tela i obrada istih u skladu sa relevantnim propisima; obavljanje raznovrsnih sekretarskih i kadrovskih poslova; vođenje upravnih postupaka u prvom stepenu (stambeno komunalni poslovi, poreska uprava i sl.); priprema žalbi i realizacija postupaka po žalbi, kao i po vanrednim pravnim lekovima.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 5 obaveznih predmeta (31 bod)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet  (29 bodova), dva fakultativna strana jezika

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)

Četvrti semestar: 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (30 bodova), dva fakultativna strana jezika

TREĆA GODINA:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (36 bodova)

Šesti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (24 boda)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 499 OSNOVI PRAVA 1 3 + 2 7
2 501 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U JAVNOJ UPRAVI 1 3 + 2 6
3 502 MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI 1 3 + 2 6
4 503 OSNOVI EKONOMIJE 1 3 + 2 6
5 504 ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE 1 3 + 2 6
6 035 PRIVREDNO PRAVO 2 3 + 2 6
7 378 STATISTIKA 2 3 + 2 6
8 500 USTAV I LJUDSKA PRAVA 2 3 + 2 6
9 505 SOCIOLOGIJA I PRAVNA ETIKA 2 3 + 2 6
10 Izborni 1 2 2 + 2
262 ENGLESKI JEZIK 1 2 2 + 2 5
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 2 + 2 5
Fakultativni
263 FRANCUSKI JEZIK 1 1 2 + 2 0
264 RUSKI JEZIK 1 1 2 + 2 0
582 ŠPANSKI JEZIK - FAKULTATIVNO 2 2 x (2 + 2) 0
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
11 476 JAVNE NABAVKE 3 3 + 2 6
12 477 LOKALNA SAMOUPRAVA 3 3 + 2 6
13 478 JAVNE SLUŽBE 3 3 + 2 6
14 479 FINANSIRANJE JAVNE UPRAVE 3 3 + 2 6
15 480 PRAVNO NORMIRANJE 3 3 + 2 6
16 481 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 4 3 + 2 6
17 482 SLUŽBENIČKO PRAVO 4 3 + 2 7
18 Izborni 2 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 2 4 3 + 2 6
19 Izborni 3 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 3 4 3 + 2 6
20 Izborni 4 4 2 + 2
397 NEMAČKI JEZIK 2 4 2 + 2 5
416 ENGLESKI JEZIK 2 4 2 + 2 5
Fakultativni
271 FRANCUSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
272 RUSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
21 220 UPRAVNO PRAVO 5 3 + 2 6
22 467 KRIVIČNO PRAVO 5 3 + 2 6
23 483 E-UPRAVA 5 3 + 2 6
24 Izborni 5 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 5 5 3 + 2 6
25 Izborni 6 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 6 5 3 + 2 6
26 Izborni 7 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 7 5 3 + 2 6
27 220c UPRAVNO PRAVO (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
28 467c KRIVIČNO PRAVO (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
29 483c E-UPRAVA (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
30 IZBORNI PREDMET 7 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
31 IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
32 IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 12 8
113 DIPLOMSKI RAD 6 0 + 8 10
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.

Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru)

Student bira izborni predmet 5,6,7 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima)

Završetkom studijskog programa Javna uprava osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni pravnik i ukupno 180 ESPB.