Javna uprava (2022. god.)-oss

Studijski program Javna uprava po akreditaciji iz 2014. godine možete pronaći klikom na sledeći LINK


Cilj studijskog programa JAVNA UPRAVA jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti javne uprave za rad u državnoj administraciji, u privrednim društvima, kod preduzetnika na poslovima veoma raznovrsne državne i nedržavne javne uprave.

Student razvija kompetencije za razumevanje svih instituta upravnog prava, sposobnost za rešavanje provostepenih upravnih postupaka, samostalno upravljanje administrativnim i kancelarijskim poslovanjem, sastavljanje i vođenje raznovrsnih upravnih evidencija.

Predmetno-specifične sposobnosti omogućavaju studentima: samostalno i stručno obavljanje poslova prijema podnesaka u radu javnopravnih tela i obrada istih u skladu sa relevantnim propisima; obavljanje raznovrsnih sekretarskih i kadrovskih poslova; vođenje upravnih postupaka u prvom stepenu (stambeno komunalni poslovi, poreska uprava i sl.); priprema žalbi i realizacija postupaka po žalbi, kao i po vanrednim pravnim lekovima.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 5 obaveznih predmeta (31 bod)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet  (29 bodova), dva fakultativna strana jezika

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)

Četvrti semestar: 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (30 bodova), dva fakultativna strana jezika

TREĆA GODINA:

Peti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (36 bodova)

Šesti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (24 boda)

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 501 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U JAVNOJ UPRAVI 1 6
2 502 MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI 1 6
3 503 OSNOVI EKONOMIJE 1 6
4 504 ADMINISTRATIVNO I KANCELARIJSKO POSLOVANJE 1 6
5 621 UVOD U PRAVO 1 7
6 035 PRIVREDNO PRAVO 2 6
7 505 SOCIOLOGIJA I PRAVNA ETIKA 2 6
8 655 USTAV I PRAVA GRAĐANA 2 7
9 Izborni 1 2
262 ENGLESKI JEZIK 1 2 6
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 6
550 ŠPANSKI JEZIK 1 2 6
542 STRUČNA PRAKSA (SA) I GODINA 2 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
10 476 JAVNE NABAVKE 3 6
11 477 LOKALNA SAMOUPRAVA 3 6
12 479 FINANSIRANJE JAVNE UPRAVE 3 6
13 Izborni 2 3
622 NOTARSKO PRAVO 3 6
623 DIPLOMATSKO I KONZULARNO PRAVO 3 6
14 Izborni 3 3
478 JAVNE SLUŽBE 3 6
606 ZAŠTITA UZBUNJIVAČA 3 6
15 480 PRAVNO NORMIRANJE 4 7
16 481 JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO 4 6
17 482 SLUŽBENIČKO PRAVO 4 7
18 Izborni 4 4
397 NEMAČKI JEZIK 2 4 6
416 ENGLESKI JEZIK 2 4 6
551 ŠPANSKI JEZIK 2 4 6
543 STRUČNA PRAKSA (SA) II GODINA 4 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
19 220 UPRAVNO PRAVO 5 7
20 483 E-UPRAVA 5 7
21 603 PORESKO PRAVO 5 7
22 Izborni 5 5
029 FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVO 5 7
050 MENADŽMENT KVALITETA 5 7
089 MARKETING USLUGA 5 7
097 MENADŽMENT PORODIČNOG BIZNISA 5 7
192 BANKARSTVO 5 7
464 MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI 5 7
23 467 KRIVIČNO PRAVO 6 7
24 602 MARKETING U JAVNOM SEKTORU 6 6
25 Izborni 6 6
079 SPOLJNOTRGOVINSKO POSLOVANJE 6 6
084 EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 6 6
096 MENADŽMENT INOVACIJA 6 6
098 OSIGURANJE 6 6
534 PRAVNE OSNOVE INFORMACIONIH SISTEMA 6 6
26 Izborni 7 6
625 OSNOVI MEDIJACIJE 6 7
626 LOBIRANJE 6 7
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 6
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Javna uprava osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni pravnik i 180 ESPB.