Menadžment računov. kontrola i revizija (2012. god.)

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 026 MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO 1 4 + 4 8
2 027 KORPORATIVNE FINANSIJE 1 4 + 4 8
3 031 KONTROLA I REVIZIJA 1 4 + 4 8
4 Izborni 1 2 4 + 4
078 BERZANSKO POSLOVANJE 2 4 + 4 8
216 MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 2 4 + 4 8
221 FINANSIJSKA ANALIZA I INTERNA REVIZIJA 2 4 + 4 8
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 4 + 4 8
5 Izborni 2 2 4 + 4
078 BERZANSKO POSLOVANJE 2 4 + 4 8
216 MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 2 4 + 4 8
221 FINANSIJSKA ANALIZA I INTERNA REVIZIJA 2 4 + 4 8
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 4 + 4 8
475 SPECIJALISTIČKI RAD 2 0 + 2 16
474 SPECIJALISTIČKA PRAKSA 2 0 + 4 4
Ukupno ESPB 60

Student ne može izabrati isti predmet za Izborni 1 i Izborni 2.