Menadžment turizma (2014. god.)-oss

Cilj studijskog programa Menadžment turizma je obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti turizma radi njihovog osposobljavanja za obavljanje složenih poslova i rešavanje konkretnih menadžerskih problema i izazova, uz korišćenje savremenih menadžerskih tehnika, alata i metoda. Ovi kadrovi su sposobni da se neposredno uključe u rešavanje složenijih pitanja i problema u pogledu modernog načina upravljanja preduzećima iz oblasti turizma, turističkim organizacijama i destinacijama.

Predmetno-specifične sposobnosti omogući će studentu obavljanje sledećih funkcija i poslova:

  • Organizuje i upravlja poslovnim procesima u turističkim preduzećima (samostalno ili timski) i prati realizaciju poslova vezanih za strukturu i kvalitet turističkih usluga.
  • Stručno upravlja kvalitetom usluga, poslovnim procesima i inovacijama.
  • Poslovno komunicira i pregovara.
  • Prati savremene tokove u oblasti turizma i hotelijerstva.
  • Odgovorno i racionalno upravlja resursima preduzeća.
  • Organizuje skupove i prezentacije na javnim manifestacijama.
  • Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB, ali se odslušani i položeni ispiti evidentiraju u Dodatku diplome.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)

Drugi semestar: 4 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (30 bodova), dva fakultativna strana jezika

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 5 obaveznih predmeta (30 bodova)

Četvrti semestar: 3 obavezna predmeta, 2 izborna predmeta (30 bodova), dva fakultativna strana jezika

TREĆA GODINA:

Peti semestar: 2 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta (30 bodova)

Šesti semestar: 3 obavezna predmeta, 3 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad  (30 bodova)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 001 EKONOMIJA 1 3 + 2 6
2 147 MATEMATIKA 1 3 + 2 6
3 361 EKONOMIKA TURIZMA 1 3 + 2 6
4 421 OSNOVE MENADŽMENTA 1 3 + 2 6
5 484 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U TURIZMU 1 3 + 2 6
6 006 RAČUNOVODSTVO 2 3 + 2 6
7 262 ENGLESKI JEZIK 1 2 2 + 2 5
8 485 OSNOVE TURIZMA 2 3 + 2 7
9 486 STATISTIKA U TURIZMU 2 3 + 2 6
10 Izborni 1 2 2 + 1
487 SOCIOLOGIJA U TURIZMU 2 2 + 1 6
488 POSLOVNO KOMUNICIRANJE U TURIZMU 2 2 + 1 6
Fakultativni
263 FRANCUSKI JEZIK 1 2 2 + 1 0
264 RUSKI JEZIK 1 2 2 + 1 0
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
11 489 MENADŽMENT TURISTIČKIH DESTINACIJA 3 3 + 2 6
12 490 MENADŽMENT TURISTIČKIH AGENCIJA 3 3 + 2 6
13 491 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U TURIZMU 3 3 + 2 6
14 492 HOTELSKI MENADŽMENT 3 3 + 2 6
15 493 ELEKTRONSKO POSLOVANJE U TURIZMU 3 3 + 2 6
16 416 ENGLESKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 6
17 495 NEMAČKI JEZIK U TURIZMU 3, 4 2 x (2 + 2) 6
18 494 MENADŽMENT KVALITETA TURISTIČKIH USLUGA 4 3 + 2 6
19 Izborni 2 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 2 4 3 + 2 6
20 Izborni 3 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 3 4 3 + 2 6
Fakultativni
271 FRANCUSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
272 RUSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
582 ŠPANSKI JEZIK - FAKULTATIVNO 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
21 496 MARKETING U TURIZMU 5 3 + 2 7
22 497 POSLOVNO PRAVO U TURIZMU 5 3 + 2 6
23 Izborni 4 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 4 5 3 + 2 6
24 Izborni 5 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 5 5 3 + 2 6
25 Izborni 6 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 6 5 3 + 2 6
26 498 ENGLESKI JEZIK 3 5, 6 2 x (2 + 2) 6
27 496c MARKETING U TURIZMU (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
28 497c POSLOVNO PRAVO U TURIZMU (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
29 IZBORNI PREDMET 4 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
30 IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
31 IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 12 8
113 DIPLOMSKI RAD 6 0 + 8 10
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.

Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru).

Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih starih  studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima).

Završetkom studijskog programa Menadžment turizma osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni menadžer i ukupno 180 ESPB.