Porezi i carine (2012. god.)

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 001 EKONOMIJA 1 3 + 2 7
2 002 POSLOVNA EKONOMIKA 1 3 + 2 6
3 005 INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U BIZNISU 1 3 + 2 6
4 007 MENADŽMENT 1 3 + 2 6
5 147 MATEMATIKA 1 3 + 2 6
6 006 RAČUNOVODSTVO 2 3 + 2 6
7 008 MARKETING 2 3 + 2 6
8 262 ENGLESKI JEZIK 1 2 2 + 2 5
9 888 PRIVREDNO PRAVO-OBAVEZAN (OD GENERACIJE 2014) 2 3 + 2 6
10 Izborni 1 2 2 + 1
003 SOCIOLOGIJA U BIZNISU 2 2 + 1 6
777 STATISTIKA-IZBORNI (OD GENERACIJE 2014) 2 2 + 1 6
Fakultativni
264 RUSKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
265 NEMAČKI JEZIK 1 2 2 + 2 0
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
11 056 OPOREZIVANJE 3 3 + 2 6
12 057 PORESKI POSTUPAK 3 3 + 2 6
13 059 JAVNE FINANSIJE 3 3 + 2 7
14 085 POZNAVANJE ROBE 3 3 + 2 6
15 102 CARINSKO POSLOVANJE 3 3 + 2 6
16 416 ENGLESKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 5
17 023 MENADŽMENT INFORMACIONI SISTEMI U JAVNOJ UPRAVI 4 3 + 2 6
18 431 PORESKO KNJIGOVODSTVO I EVIDENCIJA 4 3 + 2 6
19 Izborni 2 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 2 4 3 + 2 6
20 Izborni 3 4 3 + 2
IZBORNI PREDMET 3 4 3 + 2 6
Fakultativni
272 RUSKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
397 NEMAČKI JEZIK 2 3, 4 2 x (2 + 2) 0
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
21 084 EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE 5 3 + 2 6
22 220 UPRAVNO PRAVO 5 3 + 2 6
23 467 KRIVIČNO PRAVO 5 3 + 2 6
24 Izborni 4 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 4 5 3 + 2 6
25 Izborni 5 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 5 5 3 + 2 6
26 Izborni 6 5 3 + 2
IZBORNI PREDMET 6 5 3 + 2 6
27 084c EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
28 220c UPRAVNO PRAVO (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
29 467c KRIVIČNO PRAVO (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
30 IZBORNI PREDMET 4 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
31 IZBORNI PREDMET 6 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
32 IZBORNI PREDMET 5 - PRAKTIKUM (CASE STUDY) 6 0 + 2 1
468 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD 6 0 + 12 8
113 DIPLOMSKI RAD 6 0 + 8 10
Ukupno ESPB 60

Ponuđeni fakultativni predmeti ne nose ESPB bodove, ali se pohađanje ovih predmeta evidentira u Dodatku diplome.

Student bira izborni predmet 2 i 3 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u četvrtom semestru izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).

Student bira izborni predmet 4,5,6 sa drugih starih studijskih programa (oni predmeti za koje se nastava realizuje u trećem ili petom semestru na drugim studijskim programima izuzev predmeta sa studijsih programa Javna uprava i Menadžment turizma).

Završetkom studijskog programa Porezi i carine osnovnih strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni ekonomista i ukupno 180 ESPB.