Poslovna ekonomija (2017. god.)-mss

Cilj studijskog programa POSLOVNA EKONOMIJA jeste obrazovanje strukovnih master ekonomista iz oblasti poslovne ekonomije koji će primenjivati savremene koncepte, metode i tehnike u donošenju racionalnih operativnih i strateških poslovnih odluka u preduzećima iz realnog i finansijskog sektora u skladu sa zahtevima savremenog poslovnog okruženja.

Ishod procesa učenja jeste kompetentan strukovni master ekonomista koji može da kreira, vrednuje i implementira strateške i važnije taktičke poslovne odluke u skladu sa dugoročnim ciljevima i raspoloživim resursima preduzeća iz različitih privrednih grana i oblasti.

Studenti će steći kompetencije da obavljaju računovodstvene, finansijske, komercijalne i druge poslove preduzeća iz različitih privrednih grana i oblasti, da razumeju ključne faze u procesu poslovnog odlučivanja, da primene savremene metode u donošenju poslovnih odluka i u racionalizaciji proizvodnje i vršenja usluga, da pri kreiranju poslovnih strategija uzmu u obzir povezanost i relativni značaj pojedinih poslovnih funkcija i resursa preduzeća, da prilikom donošenja važnijih poslovnih odluka uzmu u obzir dugoročne ciljeve preduzeća, da donose operativne i strateške odluke iz domena nabavnog, prodajnog i finansijskog poslovanja i da pri tome uzmu u obzir zahteve savrmene filozofije marketinga.

PRVA GODINA:

Prvi semestar: 4 obavezna predmeta (28 bodova)

Drugi semestar: 2 obavezna predmeta, 2 izborna predmet, stručna praksa  (32 boda)

DRUGA GODINA:

Treći semestar: 3 obavezna predmeta, 1 izborni predmet (29 bodova)

Četvrti semestar: 1 obavezni predmet, 2 izborna predmeta stručna praksa i projektni rad, završni rad   (31 bod)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 214 ORGANIZACIONO PONAŠANJE 1 3 + 2 7
2 222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 1 4 + 4 7
3 552 EKONOMSKA ANALIZA PRIVREDNIH SUBJEKATA 1 3 + 2 7
4 558 METODOLOGIJA ISTRAŽIVAČKOG RADA 1 3 + 2 7
5 026 MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO 2 3 + 2 7
6 565 STRATEGIJSKI MARKETING 2 3 + 2 7
7 Izborni 1 2 3 + 2
473 MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA 2 3 + 2 7
561 POSLOVNI MARKETING 2 3 + 2 7
570 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PERFORMANSAMA 2 3 + 2 7
8 Izborni 2 2 3 + 2
472 POSLOVNO ODLUČIVANJE 2 3 + 2 7
557 MEĐUNARODNO FINANSIJSKO POSLOVANJE 2 3 + 2 7
562 PRIMENJENA MARKETING ISTRAŽIVANJA 2 3 + 2 7
566 STRUČNA PRAKSA (MAS. I GODINA) 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60
Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
9 162 FINANSIJSKI MENADŽMENT 3 3 + 2 8
10 208 INTEGRISANI MENADŽMENT SISTEMI 3 3 + 2 6
11 563 REVIZORSKO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE 3 3 + 2 7
12 Izborni 3 3 3 + 2
215 REINŽENJERING POSLOVNIH PROCESA 3 3 + 2 8
224 BANKARSKI MENADŽMENT 3 3 + 2 8
453 RADNO PRAVO 3 3 + 2 8
13 573 FINANSIJSKO PRAVO 4 3 + 2 7
14 Izborni 4 4 3 + 3
221 FINANSIJSKA ANALIZA I INTERNA REVIZIJA 4 3 + 3 7
470 VREDNOVANJE KOMPANIJA 4 3 + 3 7
569 UPRAVLJANJE INVESTICIJAMA 4 3 + 3 7
15 Izborni 5 4 3 + 3
078 BERZANSKO POSLOVANJE 4 3 + 3 7
555 INTEGRISANE MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE 4 3 + 3 7
574 FISKALNI MENADŽMENT 4 3 + 3 7
567 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (MAS. II GODINA) 4 0 + 8 4
553 ZAVRŠNI RAD (MAS.) 4 0 + 10 6
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Poslovna ekonomija master strukovnih studija kandidat stiče zvanje strukovni master ekonomista i 120 ESPB.