Računovodstvo kontrola i revizija (2017. god.)-sss

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 027 KORPORATIVNE FINANSIJE 1 4 + 4 10
2 552 EKONOMSKA ANALIZA PRIVREDNIH SUBJEKATA 1 3 + 3 9
3 563 REVIZORSKO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE 1 3 + 3 9
4 026 MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO 2 4 + 4 10
5 Izborni 1 2 3 + 3
216 MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 2 3 + 3 7
221 FINANSIJSKA ANALIZA I INTERNA REVIZIJA 2 3 + 3 7
570 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PERFORMANSAMA 2 3 + 3 7
6 Izborni 2 2 3 + 3
078 BERZANSKO POSLOVANJE 2 3 + 3 7
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 3 + 3 7
470 VREDNOVANJE KOMPANIJA 2 3 + 3 7
568 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (SSS) 2017 2 0 + 8 4
554 ZAVRŠNI RAD (SSS) 2017 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Računovodstvo, kontrola i revizija specijalističkih strukovnih studija kandidat stiče zvanje specijalista strukovni ekonomista i ukupno 240 ESPB.