Računovodstvo kontrola i revizija (2017. god.)-sss

Cilj studijskog programa RAČUNOVODSTVO, KONTROLA I REVIZIJA jeste obrazovanje savremeno edukovanih stručnjaka iz oblasti računovodstva, kontrole i revizije radi osposobljavanja za neposredno obavljanje složenih analitičkih poslova i rešavanje konkretnih ekonomsko-finansijskih problema i izazova u privredi, bankarstvu, osiguranju i drugim finansijskim institucijama, kako iz javnog, tako i u domenu privatnog sektora, korišćenjem kvantitativnih metoda, poslovnih strategija, savremenih modela, tehnika i procedura.

Osnovni cilj studijskog programa jeste upoznavanje studenata sa savremenim teorijsko-metodološkim i praktičnim dostignućima u ovim domenina i njihovo osposobljavanje da stečeno znanje i veštine iz tih područja uspešno primene u praksi domaćih i inostranih preduzeća na poslovima formulisanja i sprovođenja računovodstvenih politika, oblikovanja i proračunavanja novčanih tokova, finansijskog i računovodstvenog izveštavanja, upravljanja i merenja performansi preduzeća, upravljačkog računovodstva, praćenja strategije poslovanja uz izbor optimalne računovodstvene politike, revizije finansijskih izveštaja u različitim privrednim i vanprivrednim delatnostima, kao i na poslovima rukovodioca računovodstva, revizora, glavnog knjigovođe, glavnog kontrolora, analitičara ili/i planera.

Prvi semestar: 3 obavezna predmeta (28 bodova)

Drugi semestar: 1 obavezni predmet, 2 izborna predmeta, stručna praksa i projektni rad, završni rad   (32 boda)

 

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 027 KORPORATIVNE FINANSIJE 1 4 + 4 10
2 552 EKONOMSKA ANALIZA PRIVREDNIH SUBJEKATA 1 3 + 3 9
3 563 REVIZORSKO FINANSIJSKO IZVEŠTAVANJE 1 3 + 3 9
4 026 MENADŽERSKO RAČUNOVODSTVO 2 4 + 4 10
5 Izborni 1 2 3 + 3
216 MEĐUNARODNI STANDARDI FINANSIJSKOG IZVEŠTAVANJA 2 3 + 3 7
221 FINANSIJSKA ANALIZA I INTERNA REVIZIJA 2 3 + 3 7
570 UPRAVLJANJE POSLOVNIM PERFORMANSAMA 2 3 + 3 7
6 Izborni 2 2 3 + 3
078 BERZANSKO POSLOVANJE 2 3 + 3 7
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 3 + 3 7
470 VREDNOVANJE KOMPANIJA 2 3 + 3 7
568 STRUČNA PRAKSA I PROJEKTNI RAD (SSS) 2017 2 0 + 8 4
554 ZAVRŠNI RAD (SSS) 2017 2 0 + 8 4
Ukupno ESPB 60

Završetkom studijskog programa Računovodstvo, kontrola i revizija specijalističkih strukovnih studija kandidat stiče zvanje specijalista strukovni ekonomista i 60 ESPB.