Strategijski finansijski menadžment (2012. god.)

Rb. Šifra Predmeta Semestar Broj časova ESPB
1 028 STRATEGIJSKI FINANSIJSKI MENADŽMENT 1 4 + 4 8
2 194 UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM RIZIKOM 1 4 + 4 8
3 196 FINANSIJSKA TRŽIŠTA I INSTITUCIJE 1 4 + 4 8
4 Izborni 1 2 4 + 4
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 4 + 4 8
224 BANKARSKI MENADŽMENT 2 4 + 4 8
470 VREDNOVANJE KOMPANIJA 2 4 + 4 8
471 MEĐUNARODNE FINANSIJE 2 4 + 4 8
5 Izborni 2 2 4 + 4
222 POSLOVNE KOMUNIKACIJE 2 4 + 4 8
224 BANKARSKI MENADŽMENT 2 4 + 4 8
470 VREDNOVANJE KOMPANIJA 2 4 + 4 8
471 MEĐUNARODNE FINANSIJE 2 4 + 4 8
475 SPECIJALISTIČKI RAD 2 0 + 2 16
474 SPECIJALISTIČKA PRAKSA 2 0 + 4 4
Ukupno ESPB 60

Student ne može izabrati isti predmet za Izborni 1 i Izborni 2.