UPIS 2020

Dobro došli!

Студијски програми

Основне струковне студије

OSS

Student dobija zvanje strukovni inženjer informacionih sistema

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni menadžer

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni ekonomista

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni ekonomista

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni ekonomista

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Privremena rang lista 2020 za upis lica sa invaliditetom

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB
OSS

Student dobija zvanje strukovni pravnik

 • 3 godine
 • 26 predmeta
 • 180 ESPB

Мастер струковне студије

MSS

Student dobija zvanje master strukovni ekonomista

 • 2 godine
 • 15 predmeta
 • 120 ESPB
MSS

Student dobija zvanje strukovni master inženjer informacionih sistema

 • 2 godine
 • 15 predmeta
 • 120 ESPB
MSS

Student dobija zvanje strukovni master pravnik

 • 2 godine
 • 15 predmeta
 • 120 ESPB
 • Високошколска установа основана 1956. године
 • Државна
 • Акредитована
 • Концепт дуалног образовања
 • Практична настава
 • Образовање усклађено са европским образовним простором
 • Могућност наставка школовања у иностранству
 • Започињеш каријеру пре осталих.
 • Посао учиш кроз праксу у привреди, а не само теоријски на часу.
 • После 3. године си стручњак у изабраној области.
 • Могућност развоја додатних вештина и компетенција кроз ваннаставне активности.
 • Могућност запошљавања у земљи и иностранству.
Накнада за полагање пријемног испита 5000 RSD
Школарина 80000 RSD*
* Могућност плаћања у више месечних рата

Пријава

Важни датуми

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

у првом конкурсном року обавиће се 24, 25. и 26. јуна 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ

одржаће се 2. јула 2020. године.

ПРИВРЕМЕНА РАНГ ЛИСТА

биће објављена 3. јула 2020. године.

ПРИГОВОРИ

на привремену ранг листу могу се поднети 4. јула 2020. године.

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА

биће објављена 6. јула 2020. године.

УПИС

ће се вршити 7, 8, 9. и 10. јула 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама Академије.

Документа за пријаву и упис

Пријава за пријемни испит

Приликом пријаве на конкурс за полагање пријемног испита подноси се читко попуњен пријавни лист који се налази у информатору (купује се у скриптарници Академије). Уз пријавни лист подносе се на увид следећа оригинална документа и њихове фотокопије:

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Сведочанства свих разреда завршене средње школе;
 3. Диплома о положеном завршном, односно матурском испиту;
 4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита у износу од 5000,00 динара. Накнада за полагање пријемног испита плаћа се на шалтеру банке у просторијама Академије пословних струковних студија Београд – одсек Београд или у било којој банци на ж.р. бр. 840-2105666-61 (напомена: приликом попуњавања налога за уплату, у рубрици „позив на број“ уписује јединствени матични број грађана из личне карте).
 5. Фотокопије докумената кандидата који нису примљени, не враћају се.

Упис на основне струковне студије

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплому о завршеној средњој школи, односно диплому о матурском испиту - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених са холограмом - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Образац ШВ-20 (2 примерка) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 4. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 5. Доказ о уплати школарине (80.000,00 динара ако се плаћа у целости - приликом попуњавања налога за уплату кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „01 - јединствени матични број грађана“ из личне карте. Школарину је могуће платити у целости или на више рата 2 или 5 рата);

Упис на мастер струковне студије

Приликом уписа кандидати подносе следећа документа:

 1. Диплома о завршеним основним струковним студијама (180 ЕСПБ) - фотокопија и оригинал (на увид);
 2. Извод из матичне књиге рођених - фотокопија и оригинал (на увид);
 3. Индекс (купује се искључиво у скриптарници Академије);
 4. Образац ШВ-20 (2 примерка) - читко попуњена ћирилицом (купују се искључиво у скриптарници школе);
 5. Три фотографије димензија 3.5 х 4.5 цм
 6. Доказ о уплати школарине (150.000,00 динара ако се плаћа у целости или 30.000,00 динара ако се плаћа у 5 месечних рата – кандидат у рубрици „позив на број“ уписује „50 - јединствени матични број грађана“ из личне карте.);
 7. Уговор, ако се школарина плаћа на рате, се узима у канцеларији за специјалистичке студије;

Припремна настава

Припремна настава је бесплатна и организује се за следеће предмете:

 1. Информатика (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијски  програм Информациони системи и технологије)
 2. Социологија
 3. Економија
 4. Пословна економика
 5. Математика
 6. Статистика
 7. Устав и људска права (обавезан предмет на пријемном испиту за упис на студијски програм Јавна управа)

Академија Вам пружа могућност да се пријавите за бесплатан примерак збирке питања и задатака за припрему за полагање пријемног испита за упис у школску 2020/21. годину.

Детаљнија обавештења о припремној настави заинтересовани могу добити сваким радним даном од    10-14 часова на телефоне 066/8747-272 или 011/3042-312 или на сајту Академије.

Услови уписа

За упис у прву годину студија може конкурисати кандидат који има средње образовање. Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит из два предмета.

Информациони системи и технологије

Кандидати полажу један обавезан предмет - Информатика, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Статистика
 • Математика

Јавна управа

Кандидати полажу један обавезан предмет - Устав и људска права, а слободно бирају још један од следећих 5 предмета:

 • Информатика
 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Статистика

Остали студијски програми

Кандидати слободно бирају 2 од следећих 6 предмета:

 • Информатика
 • Социологија
 • Економија
 • Пословна економија
 • Математика
 • Статистика

БЕОГРАДСКА АКАДЕМИЈА ПОСЛОВНИХ И УМЕТНИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

- ОДСЕК ПОСЛОВНИХ И ИНФОРМАТИЧКИХ СТУДИЈА -

РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С

за упис студената у школску 2020/21. годину на следеће студијске програме основних и мастер струковних студија:

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(3 године, 6 семестара, 180 ЕСПБ бодова)

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

 1. 198 студената
 2. 42 буџетска студента
 3. 156 самофинансирајућих студената
 4. стечено звање: струковни инжењер информационих система

МЕНАЏМЕНТ

 1. 198 студената
 2. 20 буџетских студената
 3. 178 самофинансирајућих студената
 4. стечено звање: струковни менаџер

ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО

 1. 396 студената
 2. 45 буџетских студента
 3. 351 самофинансирајућa студената
 4. стечено звање: струковни економиста

МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

 1. 198 студената
 2. 20 буџетских студената
 3. 178 самофинансирајућих студената
 4. стечено звање: струковни економиста

ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

 1. 198 студената
 2. 42 буџетска студента
 3. 156 самофинансирајућих студената
 4. стечено звање: струковни економиста

МЕНАЏМЕНТ ТУРИЗМА

 1. 198 студената
 2. 198 самофинансирајућих студената
 3. стечено звање: струковни менаџер

ЈАВНА УПРАВА

 1. 198 студената
 2. 42 буџетска студента
 3. 156 самофинансирајућих студената
 4. стечено звање: струковни правник

МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

(2 године, 4 семестра, 120 ЕСПБ бодова)

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

 1. 54 студената
 2. 54 самофинансирајућa студената
 3. стечено звање: струковни мастер економиста

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ

 1. 34 студената
 2. 34 самофинансирајућa студената
 3. стечено звање: струковни мастер инжењер информационих система

ЈАВНА УПРАВА

 1. 54 студената
 2. 54 самофинансирајућa студената
 3. стечено звање: струковни мастер правник

Упис на студијске програме мастер струковних студија вршиће се од 6. јула 2020. године у просторијама Академије и трајаће до попуне слободних места. На прву годину Мастер струковних студија може се уписати лице које има завршене основне струковне студије обима 180 ЕСПБ.


ВИСОКОШКОЛСКЕ ЈЕДИНИЦЕ ВАН СЕДИШТА УСТАНОВЕ

(основне струковне студије, 3 године, 6 семестара, 180 ЕСПБ бодова)

Упис на основне струковне студије врши се и у акредитованим високошколским јединицама ван седишта:

НОВА ВАРОШ

студијски програм: ПОРЕЗИ И ЦАРИНЕ

 1. 66 студената
 2. 3 буџетска студента
 3. 63 самофинансирајућa студената
 4. стечено звање: струковни економиста

ЧАЧАК

студијски програм: МАРКЕТИНГ И ТРГОВИНА

 1. 66 студената
 2. 3 буџетска студента
 3. 63 самофинансирајућa студената
 4. стечено звање: струковни економиста

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

студијски програм: ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО И БАНКАРСТВО

 1. 99 студената
 2. 3 буџетска студента
 3. 96 самофинансирајућих студената
 4. стечено звање: струковни економиста

Пријављивање на конкурс у првом конкурсном року у акредитованим високошколским јединицама ван седишта, обавиће се 24, 25. и 26. јуна 2020. године од 09:00 до 14:00 часова у просторијама акредитованих високошколских јединица ван седишта. Пријемни испит одржаће се 2. јула 2020. године.

Контакт