Pripremna nastava

PRIPREMNA NASTAVA ZA POLAGANjE PRIJEMNOG ISPITA,

 UPIS STUDENATA ŠKOLSKE 2019/20 GODINE

 

Pripremna nastava je besplatna i organizuje se za sledeće predmete:

  1. Informatika (obavezan predmet na prijemnom ispitu za upis na studijski  program Informacioni sistemi i tehnologije)
  2. Sociologija
  3. Ekonomija
  4. Poslovna ekonomika
  5. Matematika
  6. Statistika
  7. Ustav i ljudska prava (obavezan predmet na prijemnom ispitu za upis na studijski program Javna uprava)

Nastava će se izvoditi u dva ciklusa:

  1. SUBOTOM I NEDELjOM, u pet uzastopnih vikenda.

Početak nastave je 11.05.2019.godine (subota) ili 12.05.2019. godine (nedelja), zavisno od predmeta, a prema rasporedu predavanja koji će biti objavljen najkasnije do 08.05.2019. godine. Nastava u ovom ciklusu završava 09.06.2019. godine.

 

  1. RADNIM DANIMA

Nastava se izvodi radnim danima od 03.06.2019.godine. do 14.06.2019. godine, a prema rasporedu predavanja koji će biti objavljen najkasnije do 29.05.2019. godine.

 

Prijava kandidata za pripremnu nastavu vrši se radnim danima od 18.03.2019. do 31.05.2019. godine u kancelarijama broj 23 i 25 (referentska služba) od 09 do 11 časova i od 13 do 15 časova. Obrazac za pripremnu nastavu možete preuzeti sa linka ili prilikom prijave u kancelarijama 23 i 25.

Pripremna nastava za odgovarajući predmet biće održana ukoliko se prijavi 15 i više polaznika. Pripremnoj nastavi mogu prisustvovati samo kandidati koji imaju potvrdu o prijavi. Testovi za pripremnu nastavu mogu se besplatno nabaviti u skriptarnici Akademije.

Raspored predavanja po predmetima, terminima i učionicama biće blagovremeno istaknut na sajtu Akademije. Detaljnija obaveštenja o pripremnoj nastavi zainteresovani mogu dobiti svakim radnim danom od 10-14 časova na telefon 011/3042-312; 011/3042-313 ili na sajtu Akademije www.bpa.edu.rs.

Rb. Naziv dokumenta Dokument
1 Prijava za pripremnu nastavu
2 Testovi i literatura za pripremu prijemnog ispita