Visine naknada troškova školovanja

Tekući račun: 840-2105666-61

Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 77 Uplata na račun studenta - kredit 0,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 01 Iznos godišnje školarine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije za upis u prvu, drugu i treću godinu studija za šk. 2023/24. godinu. 99.000,00 RSD
2 40 Školarina za specijalističke strukovne studije za državljane Republike Srbije 120.000,00 RSD
3 50 Školarina za master strukovne studije po godini 150.000,00 RSD
4 60 Administrativni troškovi za budžetske studente od generacije 2022. godine 5.000,00 RSD
5 65 SKASS studenti 100,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 02 Prijava ispita u redovnom roku 1.500,00 RSD
2 03 Naknadna prijava ispita i praktikuma 3.000,00 RSD
3 04 Prijava ispita i praktikuma za studente kojima je istekao apsolventski staž 3.000,00 RSD
4 16 Komisijsko polaganje ispita 5.000,00 RSD
5 22 Prijava verifikacije praktikuma (case study) za predmete treće godine studija, po svakom prijavljenom predmetu 1.500,00 RSD
6 26 Prijava ispita u vanrednom roku - za sve studente 3.000,00 RSD
7 32 Prijava ispita za budžetske studente (prve 3 prijave po predmetu besplatne) 1.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 05 Promena ispitivača 5.000,00 RSD
2 08 Promena nastavnog plana i/ili studijskog programa 10.000,00 RSD
3 25 Promena izbornog predmeta 6.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 13 Priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi - po ispitu, za sve studijske programe 3.000,00 RSD
2 27 Priznavanje po semestru 5.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 11 Izdavanje duplikata indeksa 10.000,00 RSD
2 12 Izdavanje duplikata diplome 12.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 06 Overa semestra 2.500,00 RSD
2 07 Obnova godine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije 49.500,00 RSD
3 15 Neblagovremeno vršenje upisnih radnji (obnova godine, overa semestra, upis apsolventskog staža) 3.000,00 RSD
4 54 Obnova godine za master strukovne studije za državljane Republike Srbije 75.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 10 Izdavanje uverenja o diplomiranju i troškovi izrade diplome do generacije 2017. 8.000,00 RSD
2 21 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za domaća pravna ili fizička lica) 6.000,00 RSD
3 31 Izdavanje uverenja o diplomiranju i diplome od generacije 2017. 15.000,00 RSD
4 42 Izdavanje uverenja o diplomiranju i diplome na specijalističkim strukovnim studijama 10.000,00 RSD
5 52 Izdavanje uverenja i diplome master strukovnih studija 15.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 81 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije za strane državljane 1.000,00 EUR
2 82 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije za strane državljane 1.500,00 EUR
3 83 Školarina za upis u prvu, drugu i treću godinu osnovnih strukovnih studija za studente strane državljane 1.000,00 EUR
4 84 Školarina za specijalističkih strukovnih studija za strane državljane 1.500,00 EUR
5 85 Obnova godine za osnovne strukovne studije za strane državljane 500,00 EUR
6 86 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome za strana pravna ili fizička lica 100,00 EUR
7 87 Školarina za master strukovne studije po godini za strane državljane 1.700,00 EUR
8 88 Obnova godine za master strukovne studije za strane državljane 850,00 EUR
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 14 Izdavanje uverenja o položenim ispitima za studente koji nisu diplomirali 2.000,00 RSD
2 34 Izdavanje uverenja o položenim ispitima za diplomirane studente 5.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 17 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 90.000,00 RSD
2 18 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 120.000,00 RSD
3 53 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za master strukovne studije 150.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 09 Odbrana završnog rada na osnovnim strukovnim studijama do generacije 2017. 8.000,00 RSD
2 28 Organizovanje stručne prakse 3.000,00 RSD
3 29 Prijava projektnog rada do generacije 2017. 2.000,00 RSD
4 30 Odbrana projektnog rada od generacije 2017. 7.000,00 RSD
5 41 Prijava i odbrana završnog rada na specijalističkim strukovnim studijama 10.000,00 RSD
6 51 Prijava odbrane završnog rada na master strukovnim studijama 15.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 23 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - po predmetu 1.200,00 RSD
2 24 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - kompletan 6.000,00 RSD