Visine naknada troškova školovanja

Tekući račun: 840-2105666-61

Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 77 Uplata na račun studenta - kredit 0,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 01 Iznos godišnje školarine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije za upis u prvu, drugu i treću godinu studija 80.000,00 RSD
2 40 Iznos godišnje školarine za specijalističke strukovne studije za državljane Republike Srbije 120.000,00 RSD
3 50 Iznos godišnje školarine za master strukovne studije po godini 150.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 02 Prijava ispita u redovnom roku 1.200,00 RSD
2 03 Naknadna prijava ispita i praktikuma 2.400,00 RSD
3 04 Prijava ispita i praktikuma za studente kojima je istekao apsolventski staž 2.400,00 RSD
4 16 Komisijsko polaganje ispita 5.000,00 RSD
5 22 Prijava verifikacije praktikuma (case study) za predmete treće godine studija, po svakom prijavljenom ispitu 600,00 RSD
6 26 Prijava ispita u vanrednom roku – za sve studente 2.400,00 RSD
7 32 Prijava ispita za budžetske studente (prve 3 prijave po predmetu besplatne) 600,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 05 Promena ispitivača 4.000,00 RSD
2 08 Promena odseka ili smera, ili studijskog programa 10.000,00 RSD
3 25 Promena izbornog predmeta 6.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 13 Priznavanje ispita položenih na drugoj visokoškolskoj ustanovi - po ispitu, za sve nivoe studiranja 2.400,00 RSD
2 27 Priznavanje po semestru 3.600,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 11 Izdavanje duplikata indeksa 10.000,00 RSD
2 12 Izdavanje duplikata diplome 12.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 06 Overa semestra 1.800,00 RSD
2 07 Obnova godine za osnovne strukovne studije za državljane Republike Srbije 40.000,00 RSD
3 15 Neblagovremeno vršenje upisnih radnji (overa semestra, upis apsolventskog staža) 3.000,00 RSD
4 54 Obnova godine za master strukovne studije za državljane Republike Srbije 75.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 55 Ekvivalencija ispita sa specijalističkih strukovnih studija odseka Beograd na master strukovne studije za državljane Republike Srbije 30.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 10 Izdavanje uverenja o diplomiranju i troškovi izrade diplome do generacije 2017. 6.000,00 RSD
2 19 Postupak zamene diplome 12.000,00 RSD
3 21 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za domaća pravna ili fizička lica) 6.000,00 RSD
4 31 Izdavanje uverenja o diplomiranju i troškovi izrade diplome od generacije 2017. 12.000,00 RSD
5 52 Izdavanje uverenja i diplome master strukovnih studija 12.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 81 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za strane državljane) 1.000,00 EUR
2 82 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za strane državljane) 1.500,00 EUR
3 83 Iznos školarine za upis u prvu, drugu i treću godinu studija za studente strane državljane 1.000,00 EUR
4 84 Iznos godišnje školarine za upis specijalističkih strukovnih studija za strane državljane 1.500,00 EUR
5 85 Obnova godine za osnovne strukovne studije za strane državljane 500,00 EUR
6 86 Provera verodostojnosti uverenja o diplomiranju ili diplome (za strana pravna ili fizička lica) 60,00 EUR
7 87 Školarina za master strukovne studije po godini za strane državljane 1.700,00 EUR
8 88 Obnova godine za master strukovne studije za strane državljane 850,00 EUR
9 89 Ekvivalencija ispita sa specijalističkih strukovnih studija odseka Beograd na master strukovne studije za strane državljane 350,00 EUR
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 14 Izdavanje uverenja o položenim ispitima 1.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 17 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za osnovne strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 80.000,00 RSD
2 18 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za specijalističke strukovne studije (za državljane Republike Srbije) 120.000,00 RSD
3 53 Nostrifikacija strane diplome ili ekvivalencija strane školske isprave za master strukovne studije 150.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 09 Prijava diplomskog ispita 6.000,00 RSD
2 28 Organizovanje nastave i stručne prakse 3.000,00 RSD
3 29 Prijava odbrane projektnog rada - do generacije 2017. 1.000,00 RSD
4 30 Prijava odbrane projektnog rada - od generacije 2017. 3.000,00 RSD
5 51 Prijava odbrane završnog master rada 12.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 23 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - po predmetu 1.200,00 RSD
2 24 Izdavanje prepisa nastavnog plana i programa ili izvoda iz nastavnog plana i programa - kompletan 6.000,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 Vežbanka 50,00 RSD
2 Stari indeksi 250,00 RSD
3 Novi indeksi 500,00 RSD
4 Informator 500,00 RSD
5 Zahtev za promenu statusa 20,00 RSD
6 Zahtev za promenu smera 20,00 RSD
7 Uverenje o prosečnoj oceni 20,00 RSD
8 Zahtev za prenošenje ESPB 20,00 RSD
9 Zahteva za ispis 20,00 RSD
10 Zahtev za mirovanje 20,00 RSD
11 Zahtev za izdavanje uverenja i diplome 20,00 RSD
12 Obrazac - promena ispitivača 20,00 RSD
13 Prijava ispita generacija 2017 20,00 RSD
14 Prijava ispita generacija 2007 20,00 RSD
15 Prijava ispita generacija 2002 20,00 RSD
16 Obrazac - naknadna prijava 20,00 RSD
17 Zahtev za obavljanje prekse 20,00 RSD
18 Vrednovanje stručne prakse 20,00 RSD
19 Semestralni list 12,00 RSD
20 Uverenje o studiranju 12,00 RSD
Rb. Šifra plaćanja Svrha uplate Cena
1 Arhitektura računara - J. Novaković 1.500,00 RSD
2 Bankarsko poslovanje - D.Karić, T. Mrvić 1.500,00 RSD
3 Bankarstvo - D.Karić, T. Mrvić 1.500,00 RSD
4 Bankarski menadžment - M. Pušara 1.500,00 RSD
5 Engleski - D. Marković 1.500,00 RSD
6 Engleski 2 - M. Dišević, V. Jokanović 1.500,00 RSD
7 Engleski 1 - A. Mandić 1.500,00 RSD
8 Engleski 2 - A. Mandić 1.500,00 RSD
9 Engleski 1 - T. Marković 1.500,00 RSD
10 Engleski 2 - T. Marković 1.500,00 RSD
11 Tourism worldbuilder - A. Veličković, T. Stefanović 1.500,00 RSD
12 Keep calm Fokus on everyday english in use - T. Stefanović, V. Vučković 1.500,00 RSD
13 Learn and practice english - T. Stefanović, V. Jokanović 1.500,00 RSD
14 Mastering the essentials of English - M. Dišević, V. Jokanović 1.500,00 RSD
15 Business english in use - M. Dišević 1.500,00 RSD
16 Ekonomija - B. Dimitrijević 1.500,00 RSD
17 Ekonomija - Lj. Malešević 1.500,00 RSD
18 Ekonomija - M.Paspalj, N. Pušara 1.500,00 RSD
19 Ekonomija evropske unije - Lj. Malešević 1.500,00 RSD
20 Ekonomija evropske unije - M. paspalj 1.500,00 RSD
21 Excell 2019 - A. Franjić, D. Ljubičić 1.500,00 RSD
22 Ekonomika preduzeća - S. Kisić, M. Perović-Jovanović 1.500,00 RSD
23 Finansijski menadžment - T. R. Mrvić 1.500,00 RSD
24 Finansijska analiza i revizija - Z. Dragić Jelušić, Č. Gligorijević 1.500,00 RSD
25 Finansijsko računovodstvo - M. Samardžić, F. Dimitrov, M. Milošević 1.500,00 RSD
26 Finansijsko pravo - D. Jerinić, M. Jakovljević 1.500,00 RSD
27 Finansijska tržišta - B. Mirjanić 1.500,00 RSD
28 Finansijska analiza i revizija - Č. Gligorijević, M. Pavlović 1.500,00 RSD
29 Finansiranje javne uprave - D. Jerinić, T. Odalović 1.500,00 RSD
30 Internet servisi - A. Franjić, B. Mrđa, D. Ljubičić 1.500,00 RSD
31 Javno-privatno partnerstvo - M. Bjelić 1.500,00 RSD
32 Hotelski menadžment - S. Bogetić 1.500,00 RSD
33 Integrisani menadžment sistemi - Z. Antić, S. Bogetić 1.500,00 RSD
34 Internet programiranje - G. Aritonović 1.500,00 RSD
35 Informacione tehnologije - D. Ljubičić, A. Franjić 1.500,00 RSD
36 Informacione tehnologije - J. Novaković 1.500,00 RSD
37 Informacione sistemi i tehnologije - S. Marković 1.500,00 RSD
38 Internet marketing - M. V. Bubanja 1.500,00 RSD
39 Javne službe - D. Jerinić, N. Jerinić 1.500,00 RSD
40 Kontrola i revizija - Č. Gligorić, M. Pavlović 1.500,00 RSD
41 Kontrola i revizija - M. Samardžić 1.500,00 RSD
42 Korporativne finansije - M.R.Abramović 1.500,00 RSD
43 Kanali marketinga - A. B. Tišma 1.500,00 RSD
44 Lokalna samouprava u Republici Srbiji - M. Bjelić 1.500,00 RSD
45 Komunikacije u biznisu - Đ. Đurović, D. Jerinić 1.500,00 RSD
46 Lokalna samouprava u Republici Srbiji - M. Bjelić 1.250,00 RSD
47 Lokalni razvoj - Đ. Đurović, T. Odalović, T. Tadovanović 1.250,00 RSD
48 Logistika preduzeća - Lj. Gereke, S. Lekić 1.500,00 RSD
49 Marketing - M. Đurica 1.500,00 RSD
50 Marketing istraživanja - M. Kačar 1.500,00 RSD
51 Marketing istraživanja - J. Vukmirović, D. Vukmirović 1.500,00 RSD
52 Marketing usluga - M. Đurica 1.500,00 RSD
53 Marketing u trgovini - A. B. Tišma, R. Jovanović 1.500,00 RSD
54 Marketing u turizmu - A. Mikić, S. Milojević 1.500,00 RSD
55 Matematika - V. Kilibarda, B. Ćendić 1.500,00 RSD
56 Matematika - V. Kilibarda 1.500,00 RSD
57 Matematika - S. Dabetić 1.500,00 RSD
58 Matematika - N. Deretić 1.500,00 RSD
59 Menadžment - I. Erić, M. Vučičević 1.500,00 RSD
60 Menadžment - S. Lekić 1.500,00 RSD
61 Menadžment - N. Doknić 1.500,00 RSD
62 Menadžment informacioni sistemi - R. Matić 1.500,00 RSD
63 Menadžment ljudskih resursa - N. Doknić 1.500,00 RSD
64 Menadžment kvaliteta - Z. Antić 1.500,00 RSD
65 Menadžment neprofitnih organizacija - R. Matić, M. Ivanović 1.500,00 RSD
66 Menadžment malih i srednjih preduzeća - Z. Đurić 1.500,00 RSD
67 Menadžment u maloprodaji - A. B. Tišma 1.500,00 RSD
68 Menadžment prodaje - V. Miladinović 1.500,00 RSD
69 Menadžment ljudskih resursa - M. Ivanović 1.500,00 RSD
70 Menadžment u saobraćaju - S. Bogetić 1.500,00 RSD
71 Menadžment turizma i ugostiteljstva - R. Marić 1.500,00 RSD
72 Menadžment turističke destinacije - R. Marić, M. Nikolić 1.500,00 RSD
73 Menadžment kvaliteta turističkih usluga - Z. Antić 1.500,00 RSD
74 Upravljačko računovodstvo - Č. Gligorić, M. Pavlović 1.500,00 RSD
75 Menadžersko računovodstvo - Z. Petković, Č. Gligorić 1.500,00 RSD
76 Modeli i tehnologije e-poslovanja - M. B. Bubanja 1.500,00 RSD
77 Međunarodne finansije - M. Pušara 1.500,00 RSD
78 Međunarodni standardi u finansijskom izveštavanju - S. Andžić, S. Đurović 1.500,00 RSD
79 Monetarne i javne finansije - T. Mrvić 1.500,00 RSD
80 Nemački poslovni jezik - M. Vučković-Stojanović 1.125,00 RSD
81 Objektno programiranje -G. Aritonović 1.500,00 RSD
82 Oporezivanje - I. Bulatović, S. Božović 1.500,00 RSD
83 Osnovi ustavnog prava i ljudskih prava - S. Vukićević Vujičić 1.500,00 RSD
84 Organizaciono ponašanje - S. Lekić, I. Erić 1.500,00 RSD
85 Osiguranje - D. Jerinić 1.500,00 RSD
86 Osiguranje - M. Pušara 1.500,00 RSD
87 Modernizacija carinske službe - D. Jerinić 1.500,00 RSD
88 Osnovi međunarodnog marketinga - R. Kancir 1.500,00 RSD
89 Osnove programiranja - S. Marković 1.500,00 RSD
90 Osnovi krivičnog prava i krivičnog postupka - Đ. Đurović 1.500,00 RSD
91 Osnovni instituti carinskog sistema i politike Srbije - D. Jerinić, D. Jerinić 1.500,00 RSD
92 Osnovi javnih finansija - T. Odalović, D. Jerinić 1.500,00 RSD
93 Carinski postupak i procedure - D. Jerinić, V. Milošević, T. Odalović 1.500,00 RSD
94 Praktikum - Carinsko poslovanje - D. Jerinić, T. Odalović, N. Jerinić 875,00 RSD
95 Razmatranje polaznih osnova prava i države - Đ. Đurović, D. Jerinić 1.500,00 RSD
96 Poslovne finansije - D. Karić 1.500,00 RSD
97 Poslovne komunikacije - S- Lekić, S. Mandić 1.500,00 RSD
98 Poslovne komunikacije u turizmu - M. Ivanović, A. Đurić 1.500,00 RSD
99 Ponašanje potrošača - R. Senić, S. Milojević 1.500,00 RSD
100 Poslovna ekonomika - M. R. Abramović 1.500,00 RSD
101 Poslovna ekonomika - V. Mirković, Lj. Arsić 1.500,00 RSD
102 Poslovna ekonomika - S. Andžić 1.500,00 RSD
103 Marketing komuniciranje - S. Milojević, A. Mikić 1.500,00 RSD
104 Poznavanje robe - V. Miladinović, A. Stanković 1.500,00 RSD
105 Poreski sistem - I. Bulatović, S. Božović, I. Ljubičić 1.500,00 RSD
106 Poreski postupak - I. Bulatović 1.500,00 RSD
107 Poslovno odlučivanje - Z. Đurić 1.500,00 RSD
108 Primena marketinga u neprofitnim organizacijama - M. Ivanović 1.500,00 RSD
109 Pravno normiranje - I. Bulatović, B. Radić, S. Radunović 1.250,00 RSD
110 Privredno pravo sa osnovama građanskog prava - Đ. Đurović 1.500,00 RSD
111 Privredno pravo sa praktikumom - M. Bjelić, S. Vučičević 1.500,00 RSD
112 Preduzetništvo - T. Milanović 1.500,00 RSD
113 Preduzetništvo - Z. Antić 1.188,00 RSD
114 Preduzetništvo - skripta - Z. Antić 750,00 RSD
115 Računarske mreže - A. Franjić, D. Ljubičić 1.500,00 RSD
116 Radno pravo -T. Odalović, N. Jerinić 1.500,00 RSD
117 Razvoj i primena naučno-istraživačkih metoda i tehnika - Z. Đurić 1.500,00 RSD
118 Reinženjering poslovnih procesa - Z. Đurić 1.500,00 RSD
119 Poresko knjigovodstvo i evidencija - Z. Petković 1.500,00 RSD
120 Finansijsko računovodstvo - Z. Petković 1.500,00 RSD
121 Analitički kontni okvir - Z. Petković 750,00 RSD
122 Računovodstvo - Z. Petković 1.500,00 RSD
123 Računovodstvo - F. Dimitrov, M. Samardžić, M. Milošević 1.500,00 RSD
124 Računovodstvo - Č. Gligorić 1.500,00 RSD
125 Računovodstvo - praktikum - Č. Gligorić 1.000,00 RSD
126 Razvoj informacionih sistema - R. Matić 1.500,00 RSD
127 Službeničko pravo - I. Mandić 1.500,00 RSD
128 Spoljnotrgovinsko poslovanje - R. Jovanović 1.500,00 RSD
129 Strategijski finansijski menadžment - T. Mrvić, N. Branković 1.500,00 RSD
130 Sociologija - D. Marković, I. Bulatović 1.500,00 RSD
131 Sociologija - B. Radić, D. Marković, I. Bulatović 1.500,00 RSD
132 Odabrana poglavlja sociologije - S. Mandić 1.500,00 RSD
133 Sociologija u turizmu - A. Đurić, M. Nikolić 1.500,00 RSD
134 Strategijski menadžment - Z. Đurić, S. Bogetić 1.500,00 RSD
135 Statistika - N. Deretić, N. Deretić 1.500,00 RSD
136 Statistika - V. Kilibarda 1.500,00 RSD
137 Spoljnotrgovinsko poslovanje - M. Marković 1.500,00 RSD
138 Uvod u pravo - I. Mandić 1.500,00 RSD
139 Uvod u administrativni i kancelarijsko poslovanje - S. Vučičević, M. Bjelić 1.500,00 RSD
140 Upravno pravo i postupak - M. Bjelić 1.500,00 RSD
141 Upravljanje poslovnim performansama - M. R. Abramović 1.500,00 RSD
142 Upravljanje finansijskim rizikom - D. Karić 1.500,00 RSD
143 Upotreba računara i rad sa datotekom - D. Ljubičoć, A. Franjić 750,00 RSD
144 Obrada teksta - D. Ljubičoć, A. Franjić 750,00 RSD
145 Tabelarne kalkulacije - D. Ljubičoć, A. Franjić 750,00 RSD
146 Baze podataka - Č. Višnjić, D. Marković 750,00 RSD
147 Prezentacije Power Point - V. Vasković 750,00 RSD
148 Internet i komunikacije - B. Knežević, M. Todorović 750,00 RSD
149 Analitički kontni okvir - I. Samardžić, M. Medojević 875,00 RSD
150 Analiza i dizajn informacionih sistema - B. Đurđić 1.375,00 RSD
151 Bankarstvo - J. Dušanić 1.500,00 RSD
152 Bankarstvo - N. Nićin 1.500,00 RSD
153 Engleski - V. Božović 1.125,00 RSD
154 Berze i berzansko poslovanje - M. Paspalj 750,00 RSD
155 Keep calm and fokus on business english in use - T. Stefanović, A. Kažanegra, V. Vukčević 1.500,00 RSD
156 Engleski 1 - Lj. Jovković 1.500,00 RSD
157 Engleski 2 - Lj. Jovković 1.500,00 RSD
158 Bankarski menadžment - J. Dušanić, B. Krstić 1.500,00 RSD
159 Ekonomika i finansijski menadžment u obrazovanju - S. Karavidić, M. Karavidić 1.750,00 RSD
160 Ekonomika turizma - S. Vujović 1.500,00 RSD
161 Become a business english success - T. Marković 1.063,00 RSD
162 English test and exercise - V. Jokanović, T. Stefanović 625,00 RSD
163 Engleski jezik za menadžment - V. Božović 750,00 RSD
164 Elektronsko poslovanje u javnoj upravi - V. Vasković 1.500,00 RSD
165 Elektronsko poslovanje i elektronsko bankarstvo - D. Ćosić, P. Radovanović 1.500,00 RSD
166 Exell - D. Ljubičić 813,00 RSD
167 Exell - M. Marković, M. Samardžić 1.000,00 RSD
168 Internet marketing - V. Vasković, J. Vasković 1.500,00 RSD
169 Instrumenti marketinga - M. Đurica 875,00 RSD
170 Lokalna samouprava u Republici Srbiji - M. Bjelić 1.500,00 RSD
171 Menadžment inovacija - E. Erić, M. Jančetović 1.500,00 RSD
172 Strategijske finansije - D. Jokić, B. Kalač, M. Samardžić 1.250,00 RSD
173 Komercijalno poznavanje robe - M. Jančetović 1.500,00 RSD
174 Marketing - Lj. Stojmirović 1.500,00 RSD
175 Matematika - M. Marković 1.500,00 RSD
176 Metodologija - Lj. Stojmirović, T. Radovanović, S. Stojmirović 1.500,00 RSD
177 Menadžment informacioni sistemi u javnoj upravi - D. Ćosić 1.500,00 RSD
178 Menadžment porodičnog biznisa - A. B. Tišma 1.125,00 RSD
179 Informacione tehnologije - A. Stojanović 1.500,00 RSD
180 Menadžersko računovodstvo - I. Samardžić, S. Knežević 1.500,00 RSD
181 Menadžersko računovodstvo - I. Samardžić, D. Matović 1.500,00 RSD
182 Monetarna i fiskalna politika - S. Komazec 2.750,00 RSD
183 Metodologija i epistemologija - A. Videnov Senko 1.750,00 RSD
184 Monetarne i javne finansije - M. Rajković, G. Milošević 1.500,00 RSD
185 Monetarne i javne finansije - G. Milošević 1.500,00 RSD
186 Osnove turizma - R. Marić 1.500,00 RSD
187 Osnove programiranja - M. Popović 1.500,00 RSD
188 Poslovna ekonomika - S. Karavidić, D. Ivković 1.500,00 RSD
189 Poslovno pravo - S. Šogorov, M. Radoman 1.500,00 RSD
190 Priručnik sa instrukcijama za učesnike poslovne igre - B. Knežević, Č. Višnjić 1.000,00 RSD
191 Računovodstvo - Grupa autora 1.312,00 RSD
192 Ruski poslovni jezik - M. Marojević, M. Bogdanović 1.750,00 RSD
193 Statistika - M. marković 1.500,00 RSD
194 Statistika - N. Tomašević 1.500,00 RSD
195 Spoljnatrgovina - M. Bejatović, M. Pušara 1.500,00 RSD
196 Praktikum iz računovodstva - Z. Dragić Jelušić 1.500,00 RSD
197 Računovodstvo - Z. Dragić 1.500,00 RSD
198 Strategijski operativni menadžment - M. Jančetović, Z. Đurić 1.500,00 RSD
199 Zbirka iz finansijskog računovodstva - I. Samardžić, M. Medojević, N. Medojević 1.125,00 RSD
200 Osnove menadžmenta - M. Ćosić 750,00 RSD
201 Vodič kroz berzu - V. Miladinović 1.500,00 RSD
202 Uloga menadžera i lidera u novoj ekonomiji - D. Ranđić, M. Radović Marković, S. Lekić 1.000,00 RSD
203 Španski - I. Vranić 875,00 RSD
204 Praktikum fizika - grupa autora 562,00 RSD
205 Internet servisi - A. Franjić, B. Mrđa, D. Ljubičić 1.500,00 RSD
206 Uvod u pravo - I. Mandić 1.500,00 RSD
207 Bankarski menadžment - M. Pušara 1.500,00 RSD
208 Marketing istraživanja - M. Kačar 1.500,00 RSD
209 Osnovi ustavnog prava i ljudskih prava - S. Vukićević Vujičić 1.500,00 RSD
210 Poreski sistem - I. Bulatović, S. Božović, I. Ljubičić 1.500,00 RSD
211 Finansijski menadžment - T. Mrvić 1.500,00 RSD
212 Strategijski finansijski menadžment - T. Mrvić, N. Branković 1.500,00 RSD
213 Strategijski operativni menadžment - Z. Đurić, S. Bogetić 1.500,00 RSD
214 Zašita informacionih sistema - J. Novaković 1.500,00 RSD
215 Berze i berzansko poslovanje - M. Paspalj 1.500,00 RSD
216 Menadžment lanca snabdevanja - V. Miladinović 1.500,00 RSD