Mentor za stručni državni ispit

Priprema kandidata za polaganje državnog stručnog ispita

Obuka je namenjena svim državnim službenicima, pripravnicima kao i drugim licima zaposlenim u državnim organima, organima Autonomne pokrajine i organima lokalne samouprave, koji planiraju da polože državni stručni ispit.

Mentor za državni stručni ispit ima za cilj da sve kandidate pripremi za polaganje državnog ispita kroz mnoštvo primera, šema i kreativnih metoda pamćenja. Problemi sa kojima se kandidati najčešće suočavaju prilikom pripreme ispita su: nedostatak vremena i energije, obimnost materije, suvoparnost priručnika i druge literature, duži vremenski period u kom nisu učili. Kursevi Mentora za državni stručni ispit rešavaju upravo ove probleme i značajno olakšavaju pripremu ispita.

Nastava se sastoji od šest kurseva, odnosno šest predmeta državnog ispita, na kojima će biti obrađena sva ispitna pitanja državnog ispita. Kursevi su namenjeni kandidatima sa srednjim i visokim obrazovanjem. Svaki kurs vremenski traje između tri i četiri sata i propraćen je nastavnim materijalima koje će kandidati na kraju svakog kursa dobiti. Naš cilj je da vas kroz praktične savete i nove metode pamćenja pripremimo za polaganje državnog ispita i tako vam uštedimo najdragocenije  - vreme i energiju.

Kandidati se mogu prijaviti za sve besplatne časove kao i za čitav paket kurseva. Nakon održanih besplatnih časova, kandidati će putem mejla dobiti uputstva za prijavu za nastavak pojedinih kurseva ili paket svih kurseva. Nastava se održava za sledeće predmete:

1) Ustavno uređenje,

2) Sistem državne uprave,

3) Upravni postupak i upravni spor,

4) Kancelarijsko poslovanje,

5) Radno zakonodavstvo,

6) Osnovi sistema Evropske unije.

 

Raspored nastave objavljuje se posebno za svaki mesec.

Cene za nastavak kursa (nakon održanog besplatnog časa) i ceo paket kurseva izražene su u tabeli:

Trajanje svakog pojedinačnog kursa: do 4 sata (2 dana)
Trajanje svih kurseva ukupno: do 24 sata (12 dana)
Exam
Certification Yes
Cena za paket svih kurseva 21.000,00 rsd ** (sa popustom 18.000,00 rsd)
Cena za svaki kurs pojedinačno 3.500,00 rsd * (sa popustom 3.000,00 rsd)

* Bivši i sadašnji studenti Akademije ostvaruju popust na paket svih kurseva u iznosu od 3.000 dinara (cena sa popustom 18.000,00 rsd), kao i popust od 500,00 rsd za svaki kurs pojedinačno (cena sa popustom (3.000,00 rsd).

** Svi kandidati ostvaruju popust u iznosu od 3.000,00 rsd za kupovinu paketa svih kurseva, (cena sa popustom 18.000,00).

Za dodatne informacije u vezi sa obukom MENTOR ZA STUČNI DRŽAVNI ISPIT, možete uputiti mejl na nebojsa.jerinic@bpa.edu.rs

Course application

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Službeni glasnik RS" br.872018), dajem Rukovaocu podacima - Beogradskoj akademiji poslovnih i umetničkih strukovnih studija, sa sedištem u Beogradu, Kraljice Marije 73, PIB 111302583, saglasnost da obrađuje sledeće podatke o ličnosti: ime i prezime, broj telefona, imejl-adresu.