Kolokvijum

Prvi kolokvijum iz predmeta Pravno normiranje održaće se 30.oktobra u A5. Parni brojevi indeksa imaju kolokvijum u 9:40 časova, Neparni brojevi indeksa u 10:30 časova. .

Prvi kolokvijum iz predmeta Osnove menadžmenta održaće se 2.11.2020. u slušaonici 17 u 12:00 časova. dr Milica Branković dr Ivana Vujanić

  • 1/10