Konačni kolokvijum iz Eksela kod Bojana Mrđe (Dušan Ljubičić) održaće se 29.9.2023. u 12:00 u S3 u suterenu, Informacione tehnologije u biznisu i Osnove poslovne informatike