Форензика у пракси

Форензика у пракси – правно-економски, безбедносни и информатички аспект

Обука је намењена студентима, незапосленима, као и запосленима у привреди и јавном сектору.

У данашњем конкурентном и брзоразвијајућем професионалном окружењу, постоји велика потреба за за препознавањем професионалних превара, криминала и лажног представљања финансијских извештаја, што је кључно за напредак и успех многих организација и предузећа.

Поред тога, многе организације избегавају плаћање пореза, врше злоупотребу јавних средстава и јавних набавки, где форензика има веома битну улогу.

Савремене профитно оријентисане организације би требало да одговоре и на питање сајбер безбедности, која се третира као део пословне културе. Тако да дигитална форензика долази све више до изражаја.

И на крају веома важну улогу има полиција и тужилаштво код откривања и процесуирања кривичних дела из области привредног криминала. Сва поменута питања биће обрађена по модулима у оквиру ове обуке.

 

Циљеви обуке су:

 

Савладавање правно-економског оквира за препознавање економског криминала, прања новца и пореске утаје.

Оспособљавање за препознавање преварних радњи у финансијским извештајима.

Сагледавање ризика у малим и средњим предузећима.

Стицање и унапређење вештина у одржавању и заштити ИТ инфраструктуре.

Унапређење вештина у смањењу ризика и ефикасном управљању континуитетом пословања.

Стицање вештина у области корпоративне безбедности. 

Трајање обуке: 5 дана
Испит Да
Сертификат Да
Цена обуке 12.000,00 рсд

Студенти Академије остварују 50% попуста на ову обуку.

За ову обуку можете се пријавити лично, у канцеларији 304 Академије, или путем следеће форме.

Пријава за обуку

На основу члана 23. Закона о заштити података о личности ("Службени гласник РС" бр.872018), дајем Руковаоцу подацима - Београдској академији пословних и уметничких струковних студија, са седиштем у Београду, Краљице Марије 73, ПИБ 111302583, сагласност да обрађује следеће податке о личности: име и презиме, број телефона, имејл-адресу.