Пријава испита и практикума (case study) на Основним, Специјалистичким и Мастер струковним студијама за јунски миспитни рок школске 2023/2024. год.