СП Информациони системи и технологије - Интернет интелигентних уређаја – Поправни колоквијуми и колоквијум који мења семинарски рад

Поправни колоквијуми градива са предавања и са вежби:

  • 24.05. у 10:00 у учионици С2 – студенти са непарним бројем индекса
  • 24.05. у 10:30 у учионици С2 – студенти са парним бројем индекса

Одбрана семинарских радова је могућа само у току трајања семестра.

Проф. Немања Деретић

Обавештење се односи на: