Студенти који су положили други колоквијум из предмета Осигурање код професора Милорада Пушаре